Dosažení prvního cíle

Úspěšně jsme dorazili k naší první zastávce - naučné stezce Stará hora.

Dosažení prvního cíle Úspěšně jsme dorazili k naší první zastávce - naučné stezce Stará hora.